Realizacje

Gora Projekt realizacje własne:

1. Obiekty handlowo-usługowe:

 • Galeria Sudecka w Jeleniej Górze,
 • Tesco Kapelanka w Krakowie – rozbudowa,

2. Obiekty mieszkalne:

 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku parterowego usługowego na cele mieszkalne (wielorodzinne) z garażami podziemnymi na os. Szklane Domy w Krakowie,
 • Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi w Krakowie, przy ul. Gołaśka,
 • Budynek mieszalny wielorodzinny na ul. ks. Skorupki w Krakowie,
 • Budynek mieszalny wielorodzinny na ul Jaworskiego w Krakowie,
 • Przebudowa budynku mieszkalnego na ul. Świętego Łazarza w Krakowie,
 • Liczne budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Obiekty biurowe:

 • Przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Harcówki w szkole podstawowej nr 97,
 • Przebudowy istniejącego budynku z funkcji hotelowej na funkcję biurowo magazynową na ul.sołtysowska w Krakowie,
 • Przebudowa i remont budynku biurowego przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie,
 • Przebudowy muru - budowa garaży, portierni, serwerowni wraz z wewnętrznym układem drogowym i infrastrukturą techniczną dla Karpackiej spółki gazownictwa sp z o.o. w Tarnowie, oddział w Krakowie,

4. Obiekty służby zdrowia i użyteczności publicznej:

 • Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w zespole szkół w Jacie,
 • Przebudowa pomieszczeń zaplecza pływalni na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji edukacji Narodowej,
 • Przebudowa budynku magazynu teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza
 • Rozbudowa i przebudowa budynku Tarnowskiego Teatru
 • Rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania części na żłobek i przedszkole w Węgrzcach,
 • Centrum kultury i rekreacji „Za stawem” w Ostrowie Mazowieckim.

Ponadto:
Zespół projektowy Gora Projekt uczestniczył przy realizacjach następujących budynków:

1. Obiekty handlowo-usługowe:

 • Galeria handlowa w Sky Tower we Wrocławiu,
 • Galeria Katowice,
 • Galeria Millenium w Rzeszowie,
 • Galeria Zamek w Lublinie,
 • Tesco Standardy 0,8K,
 • Tesco Standardy 2K,
 • Tesco Standardy 5K,
 • Tesco Suwałki,
 • Tesco Kabaty w Warszawie,
 • Tesco w Galerii Legnickiej we Wrocławiu,
 • Factory Annopol w Warszawie,
 • Factory Outlet w Luboniu,
 • Plaza Rybnik.

2. Obiekty mieszkalne:

 • Zespół mieszkaniowy Dębowe Tarasy w Katowicach faza pierwsza,
 • Zespół mieszkaniowy Dębowe Tarasy w Katowicach faza druga,
 • Zespół mieszkaniowy GTC - Residential, Katowice,
 • Zespół apartamentów w Sky Tower we Wrocławiu,

3. Obiekty biurowe:

 • Rozbudowa przedsiębiorstwa Grupa Onet.pl S.A. w Krakowie - budowa nowej siedziby spółki oraz studiów produkcji multimedialnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Krakowski Park Technologiczny,
 • Budynek biurowy w Sky Tower we Wrocławiu.

4. Obiekty służby zdrowia i użyteczności publicznej:

 • Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie,
 • Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem,
 • Budynek Dydaktyczny Uczelnianego Centrum Dydaktyki I Nowych Mediów w Łodzi